Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning är en metod för att beskriva de företagsekonomiska effekterna för näringslivet av olika åtgärder på ett jämförbart sätt.

Användningsområde

Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning är ett en metod för att beskriva de företagsekonomiska effekterna för näringslivet av olika åtgärder på ett jämförbart sätt. Metoden beskrivs i ett verktyg i MS Excel.

Resultatet av en Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning ska komplettera en samlade effektbedömning för en åtgärd. Resultatet redovisas som ett perspektiv i fördelningsanalysen i den samlade effektbedömningen.

Från och med 2016-04-01 gäller att den så kallade inledande analysen (steg 1 i FKB-verktyget) ska göras för de objekt som berör godstransporter, eller mer precist namngivna objekt i planförslaget som har godsnyttor. Den inledande analysen syftar till att avgöra om det är relevant att gå vidare med en fullständig FKB och, om så är fallet, kategorisera vilken typ av analys som är lämplig för objektet ifråga (Stor/Liten, resp. Nationell/Regional). Detta gör det i sin tur möjligt att bedöma hur mycket tid analysen skulle ta. Ansvarig region fattar sedan själv beslut om man vill gå vidare med att göra en fullständig FKB eller inte. Om beslutet är att inte gå vidare, bifogas en motivering till detta i SEB:en.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar metoden och ansvarar för vidareutveckling.