Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Solkurverapportering

Här hittar du all information och dokument för rapportering av solkurvor.

Rutin för rapportering av solkurvor

Det finns en rutin som beskriver hela rapporteringsprocessen kring solkurvor, Solkurvor  –  rapportering (TDOK 2014:0667). Länk till rutinen finns under rubriken Rutin & mallar.

Solkurverapport

Solkurverapporten (TMALL 0333) finns tillgänglig under rubriken Rutin & mallar.
Det är viktigt att solkurverapporten har makro aktiverat när den ska fyllas i.
Makro aktiveras på olika sätt beroende på vilken version av Excel solkurverapporten öppnas i. I den äldre versionen av Excel (Excel XP) kommer frågan upp automatiskt när dokumentet öppnas, i den nyare versionen (Excel 2007) måste makrot aktiveras efter att dokumentet öppnats, se bild.
Bild, ny version (jpg-fil, 58 kB, öppnas i nytt fönster)

Det är denna solkurverapport som ska användas. Äldre varianter eller egenhändigt skapade rapporter kommer inte att godtas. Solkurverapporten är uppbyggd för digital hantering och ifylld solkurverapport ska bifogas aktuell felrapport i Ofelia.

Bifoga solkurverapport i Ofelia

Om ni problem med att bifoga solkurverapporter i Ofelia som ni sparat på skrivbordet, så finns en instruktion på Ofelia-sidan. Klicka på Ofelia under rubriken Interna länkar.

Lathund - solkurverapport - i fickformat

Det finns en inplastad lathund i fickformat som felavhjälpare alltid ska bära med sig. Lathunden är en kopia av Solkurverapportens "utedel", och ska användas om man inte har tillgång till en papperskopia av solkurverapporten. Felavhjälparen kan då skriva med blyerts direkt på lathunden.
Ett eller fler exemplar av lathunden beställs genom länken under rubriken Lathund.

Instruktion till underhållsentreprenören

Det finns en instruktion som hjälp för underhållsentreprenören att fylla i solkurverapporten samt att rapportera i Ofelia vid misstanke om solkurva. Du hittar instruktionen under rubriken Dokumentation.

Instruktion till driftteknikern

Det finns även en instruktion för driftteknikern som ska rapportera misstänkta solkurvor i Basun. Instruktionen hittar du under rubriken Dokumentation.