Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stånga

Stånga ger dig som är projektledare på Trafikverket eller jobbar som entreprenör på uppdrag av Trafikverket tillgång till de uppgifter om vägnätet som du behöver i ditt dagliga arbete.

I den webbaserade versionen Stånga finns det möjlighet att få fram uppgifter om vägnätet i ett driftområde, dels via karta, dels via tabeller. Det är också möjligt att söka ut vägar med en viss egenskap, till exempel grusvägar med låg bärighet. Därför är Stånga ett utmärkt hjälpmedel i det dagliga arbetet för både Trafikverkets projektledare och entreprenörer. Stånga används även till att få fram uppgifterna om vägnätet inför upphandlingen av underhållskontrakten.

Uppgifterna om vägnätet i Stånga kommer i grunden från Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB).

Tillgång till Stånga för interna användare

För anställda och interna konsulter på Trafikverket är det fri tillgång till Stånga, det vill säga det krävs det ingen ytterligare behörighet. Interna användarna har även åtkomst till följande utökade funktionalitet:

  • Skapa avvikelse till NVDB
  • Söka på områden med framtida betraktelsedatum
  • Skapa rapporter med framtida betraktelsedatum

Tillgång till Stånga för externa användare

Stånga tillhandahålls även för externa användare som arbetar på uppdrag av Trafikverket. Uppdragsgivare/beställarombudet måste då ansöka om både ett Externt konto samt se till att användaren finns med i behörighetsgruppen Stånga Entreprenör i Arthur.

Externa användare har EJ åtkomst till den utökade funktionalitet som interna användare har.

Support och kontakt

Vid hjälp med verksamhetsfrågor – kontakta förvaltningen via formuläret under Kontakta oss.

Vid incidenter men även vid support gällande kontoansökningarna i Arthur – kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller via formuläret under Kontakta oss.