Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

GPD-analys

GPD Analys är ett it-verktyg för att analysera om åtgärder inom basunderhåll väg levereras enligt krav.

GPD Analys ger en indikation om de entreprenörer som upphandlats för att sköta vägunderhållet levererar enligt de krav som avtalats i Standardbeskrivning för Bas Väg. Det är inte ett rapporteringsverktyg i sig utan använder framför allt data från andra system i sina analyser.

Systemet drar slutsatsen att ett åtgärdsbehov finns baserat på schemastyrda händelser som exempelvis avtalade inspektionsintervall eller genom att väderdata hämtas från VViS och MESAN och analyseras. Därefter matchas behovet med inskickade åtgärder.

Om ett åtgärdsbehov inte följs av en motsvarande åtgärd indikerar systemet att det inte verkar som om kravet efterlevts och systemets avvikelser kommenteras av entreprenören. Genom att följa upp utfallet i GPD Analys kan Trafikverket få en uppfattning om hur leveransen i varje baskontrakt motsvarar några prioriterade standardkrav.

Entreprenörer och stickprovskonsulter skickar också in specificerade brister och åtgärder till GPD Analys. Entreprenörer och stickprovskonsulter använder i sin tur sina egna IT-verktyg för inrapporteringen.

GPD Analys införs i alla baskontrakt årsvis i samband vid upphandling med start 2016. I redan upphandlade kontrakt införs GPD Analys för de delar som är med i tidigare förfrågningsunderlag och den rapportering som genomförs av Trafikverkets leverantörsuppföljning, stickprov.

Tillgång till GPD Analys:

För att få tillgång till GPD Analys behöver följande tre punkter finnas på plats:

  • Trafikverkskonto - externt eller internt
  • GPD-roll i Trafikverkets behörighetssystem Arthur
  • Koppling till ett eller flera kontrakt i GPD Analys

I grunden är förutsättningarna de samma för alla användare, men nedan kan du läsa mer specifikt vad som gäller för just de olika rollerna.

Projektledare

Projektledare, projektingenjör eller personer med annan funktion som hanterar uppföljningen av ett kontrakt från Trafikverkets sida behöver ansöka om behörighet till delsystemet GPD-projektledare i Arthur och sedan skicka ett mail till Basvägförvaltningen med information om vilka kontrakt som ska visas i GPD Analys.

Entreprenör

För entreprenörer hanterar uppdragsgivaren på Trafikverket behörighetsansökan. Entreprenören behöver ett externt trafikverkskonto och behörighet till delsystemet GPD-entreprenör i Arthur. Slutligen behöver användar-id och de kontrakt som entreprenören ska hantera meddelas till förvaltningen för Bas Väg.

Stickprovskonsult

Stickprovskonsulter behöver ett trafikverkskonto med kontoklass konsult eller ett externt trafikverkskonto som har behörighet till delsystemet GPD-Stickprovskonsult.

Uppdragsgivaren på trafikverket meddelar förvaltningen på vilka kontrakt som ska visas i GPD Analys.

Support

Som uppdragsgivaren hittar du mer information på Trafikverkets sida för behörighetssystem (Arthur) om hur en kontoansökan går till samt hur en användare läggs till i en behörighetsgrupp.

För frågor och support gällande Vintersidan och kontoansökan, kontakta Användarstöd IT på telefon 010-125 10 10 eller anvandarstodit@trafikverket.se.