Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

För dig som jobbar inom rennäringen

Vägar och järnvägar skapar tillgänglighet för både människor och gods men kan också påverka omkringliggande natur om inte rätt hänsyn tas. I Sverige är samernas rätt att bedriva renskötsel grundlagsskyddad och bygger på urminneshävd.

Utveckling och förvaltning av infrastruktur behöver gå hand i hand med samebyarnas möjlighet att bedriva renskötsel. Samebyarnas olika frågor påverkar olika skeden av Trafikverkets verksamhet. Här hittar du information om vilka frågor som Trafikverket arbetar med.

Vänd dig till oss om du har:

  • frågor kring hantering av påkörda renar på väg/järnväg.
  • frågor kopplat till avstängning av väg i samband med flytt av renar, information/varning om renar i närheten av väg eller järnväg.
  • önskemål om renvarningsskyltar
  • synpunkter vid nybyggnation eller ombyggnation av väg eller järnväg
  • önskemål om nytt viltstängsel, nya passager över väg eller järnväg
  • frågor kring utredningar i tidiga skeden (åtgärdsvalsstudier)
  • en anmälan om trasigt viltstängsel
  • synpunkter på vägunderhåll (saltning, plogning med mera)

Din ingång till Trafikverket är via Kontaktcenter som kopplar dig till rätt handläggare (se Kontakta oss). Kontaktcenter har öppet dygnet runt och tar även hand om och ser till att akuta fel åtgärdas.

Vad händer nära dig?

Vilka större åtgärder ska Trafikverket genomföra i länet? Vilken entreprenör sköter din väg? Under ingången Nära dig hittar du projektsidor om ny- och ombyggnation av väg eller järnväg i länet. Här finns även information om vilka vägar Trafikverket ansvarar för och vilken entreprenör som sköter dem. Att sköta vägarna – drift och underhåll – innebär att hålla dem i sådant skick att de är framkomliga och säkra året om.

Informationen om ansvarig entreprenör och eventuella ändringar av områdesgränser uppdateras varje år den 1 september, när vi förnyar entreprenadkontrakten för skötsel av vägar. Vi upphandlar i dag all skötsel av det statliga vägnätet i konkurrens.
Nära dig

Så sköter vi vägarna

Här hittar du information om hur Trafikverket sköter vägarna. Du kan bland annat läsa mer om vägsalt, vinterväghållning och beläggningsarbeten. Dessutom kan du läsa vanliga frågor och svar om hur vi sköter våra vägar eller lämna egna synpunkter.
Så sköter vi vägar