Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Viltstängsel längs järnvägen.

Viltstängsel längs järnvägen.

Underhåll och nybyggnation av ren- och viltstängsel i Norrbotten och Västerbotten

Trafikverket arbetar med att förbättra befintliga stängselsystem och bygga nytt där behoven är som störst. Här kan du läsa mer om våra planer de närmaste åren.

Det finns idag drygt 800 mil viltstängsel utmed det allmänna vägnätet och omkring 140 mil stängsel längs järnvägen i Sverige. Förutom själva stängslet räknar Trafikverket även in passager, grindar, uthopp med mera som då tillsammans bildar ett stängselsystem. Syftet med stängselsystem är att förhindra olyckor i trafiken samt att göra det möjligt att djur kan passera över väg och järnväg. Ett stängselsystem behöver underhållas på rätt sätt. Trafikverket ansvarar för kontinuerliga besiktningar och lagningar av stängsel. Läs mer om ren- och viltstängsel och hur de fungerar via länken nedan.

Viltolyckor, barriärer och säkra passager för djur

Trafikverket förbättrar stängselsystem

Det pågår ett kontinuerligt underhåll av befintliga stängselsystem samtidigt som vi utvecklar nya.

  • Kontinuerligt underhåll på befintligt stängsel. Det handlar om lättare åtgärder, till exempel reparationer av befintligt stängsel som hål, skadade stolpar eller stängsel som tyngts ned av snö. Åtgärderna görs i närtid.
  • Befintligt stängsel tas bort och vi ersätter med ett nytt stängsel. Stängslet kan ha högre standard än det tidigare och kan även innehålla passager.
  • Vi bygger ett helt nytt stängselsystem på en plats där det inte funnits något stängsel.

Målet är att vi ska ha ett stängselsystem med god funktion där det behövs. Vi har en god bild av var brister finns i stängselsystemet, och en dialog pågår med samebyar, polis och viltolycksråd för att hitta lösningar. Nästa steg är att börja projektera för de platser där vi behöver bygga nytt stängselsystem. När vi kan börja bygga styrs av den Nationella transportplanen (som beslutas av riksdagen) där det görs en översiktlig 12-årig planering. Beslut om vilka åtgärder som faktiskt ska genomföras tas sedan årligen i Trafikverkets verksamhetsplan.

Nationell planering

Information om utredningar och byggnation

Information om utredningar och byggnation av stängselsystem uppdateras kontinuerligt nedan. Klicka på plustecknen (+)nedan för att läsa mer om varje rubrik.