Logga in
Logga in

Projekt som sträcker sig över flera län

Här hittar du alla våra pågående och planerade byggprojekt som sträcker sig över fler än ett län.

Innehåll - Projekt som sträcker sig över flera län

Vi bygger ut järnvägen till dubbelspår. Det är ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter. Kapacitetsökningen innebär också en fördel för persontrafiken, eftersom fler tåg ryms på spåren.

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten för klövvilt på E18 mellan Kristineham och Karlskoga och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Trafikverket moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.

Vi bygger två nya förbigångsspår utanför Högsjö. Förbigångsspåren ger plats för fler tåg på järnvägen. Därmed kan fler resenärer färdas på sträckan och vi kan transportera mer gods.

Vi bygger Norrbotniabanan, en ny järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Vi bygger nya möjligheter.

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

Trafikverket moderniserar och digitaliserar järnvägen i Sverige. Förberedelser och arbeten görs bland annat för ett nytt signalsystem, ERTMS, European Rail Traffic Management System.

I enlighet med regeringens beslut 22 december 2022 är planeringen av ett hoplänkat system av nya stambanor avslutad. Information om Ostlänken och Göteborg-Borås hittar du på respektive projekts webbsida.

Vi planerar och utreder för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor.

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen möjliggör fler tåg och hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner.

Vi rustar upp delar av järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk. Det gör vi för att göra den mer driftsäker och lättare att underhålla.

Projektet omfattar byte av spårväxlar på tre driftplatser längs Stambanan genom övre Norrland. Berörda driftplatser är Träskholm, Myrheden och Älvsbyn. Totalt ska 6 spårväxlar bytas ut.

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra trafiksäkerheten vid landets plankorsningar. Som ett led i det uppdraget planerar vi att stänga flera oskyddade järnvägsövergångar längs med Viskadalsbanan.

Vi ska bygga en mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor för att höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 970/513 tillsammans med Kungsbacka kommun och Mölndals Stad. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi ska byta ett antal spårväxlar på Västra stambanan mellan Katrineholm och Hallsberg. Detta gör vi då de befintliga växlarna är gamla och har passerat sin tekniska livslängd.