Logga in
Logga in

Projekt som sträcker sig över flera län

Här hittar du alla våra pågående och planerade byggprojekt som sträcker sig över fler än ett län.

Innehåll - Projekt som sträcker sig över flera län

Vi rustar upp delar av järnvägen mellan Piteå och Älvsbyn samt mellan Skellefteå och Bastuträsk. Det gör vi för att göra den mer driftsäker och lättare att underhålla.

Vi bygger två nya förbigångsspår utanför Högsjö. Förbigångsspåren ger plats för fler tåg på järnvägen. Därmed kan fler resenärer färdas på sträckan och vi kan transportera mer gods.

Vi utreder hur vi kan minska barriäreffekten för klövvilt på E18 mellan Kristineham och Karlskoga och därmed öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra trafiksäkerheten vid landets plankorsningar. Som ett led i det uppdraget planerar vi att stänga flera oskyddade järnvägsövergångar längs med Viskadalsbanan.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 970/513 tillsammans med Kungsbacka kommun och Mölndals Stad. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Projektet omfattar byte av spårväxlar på tre driftplatser längs Stambanan genom övre Norrland. Berörda driftplatser är Träskholm, Myrheden och Älvsbyn. Totalt ska 6 spårväxlar bytas ut.

Vi bygger ut järnvägen till dubbelspår. Det är ett viktigt steg mot effektivare och mer hållbara godstransporter. Kapacitetsökningen innebär också en fördel för persontrafiken, eftersom fler tåg ryms på spåren.

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 56 Sala-Heby genom att bygga om den till mötesfri landsväg.

Vi bygger Norrbotniabanan, en ny järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Vi bygger nya möjligheter.

Vi planerar och utreder för dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor.

Vi planerar för en järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för smidigare och mer hållbara transporter.